TELEFONY ZAWAŁOWE 24H
DLA SŁUŻB MEDYCZNYCH

SIERADZ
667-843-226

ŁĘCZYCA
721-943-484

10-lecie NZOZ Łęczyckiego Centrum Kardiologii Inwazyjnej i Angiologii w Łęczycy

W dniu 16 września 2019r.  Łęczyckie Centrum Kardiologii Inwazyjnej i Angiologii w Łęczycy uczciło jubileusz dziesięciolecia swojej działalności.

Wręczenie certyfikatów Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia

W dniu 16 września 2019r. Łęczyckie Centrum Kardiologii Inwazyjnej i Angiologii w Łęczycy uczciło jubileusz dziesięciolecia swojej działalności.

WSPÓŁPRACUJEMY Z NARODOWYM FUNDUSZEM ZDROWIA
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O REFUNDACJI W SZPITALACH NAFIS

ZOBACZ
NASZE PLACÓWKI

JAKOŚĆ OPIEKI
W NASZYCH SZPITALACH