TELEFONY ZAWAŁOWE 24H
DLA SŁUŻB MEDYCZNYCH

SIERADZ
667-843-226

ŁĘCZYCA
721-943-484

WSPÓŁPRACUJEMY Z NARODOWYM FUNDUSZEM ZDROWIA
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O REFUNDACJI W SZPITALACH NAFIS

ZOBACZ
NASZE PLACÓWKI

JAKOŚĆ OPIEKI
W NASZYCH SZPITALACH