TELEFONY ZAWAŁOWE 24H
DLA SŁUŻB MEDYCZNYCH

SIERADZ
667-843-226

ŁĘCZYCA
721-943-484

Przezskórne interwencje wieńcowe

Przezskórną angioplastykę wieńcową (tzw. PCI) wykonuje się zwykle jednoczasowo jako kontynuację koronarografii - jest to jednak zabieg terapeutyczny, którego zadaniem jest wyleczenie pacjenta, które polega na poszerzeniu zwężonej lub zamkniętej tętnicy wieńcowej i przywróceniu prawidłowego przepływu w naczyniu zaopatrującym w krew określony obszar mięśnia sercowego.
PCI wykonuje się z tego samego dostępu jak koronarografię tzn. poprzez nakłucie tętnicy obwodowej. Poprzez kanał specjalnego cewnika nakierowanego w ujście tętnicy wieńcowej wprowadza się, pod kontrolą promieniowania RTG, specjalny prowadnik wieńcowy.
Następnie na prowadniku wieńcowym wprowadza się w miejsce zwężenia cewnik z balonem, który po dokładnym umiejscowieniu napełnia się mieszaniną środka cieniującego i 0,9% NaCl pod ciśnieniem kilku, kilkunastu atmosfer. Optymalny, ostateczny efekt uzyskuje się poprzez wprowadzenie w kolejnym etapie, po usunięciu balonu, specjalnego urządzenia zwanego stentem. Stent to rodzaj specjalnej siateczki wszczepianej do naczynia celem uzyskania jego drożności. Stenty zbudowane są z różnych materiałów najczęściej stali nierdzewnej lub stopów metali. Ostatnio najczęściej stosuje się stenty powlekane tzw. DES, których powierzchnia została pokryta warstwa polimeru lub innej substancji poprawiającej ich właściwości biologiczne oraz umożliwiającym nasycenie lekiem wydzielającym się po wszczepieniu do tętnicy. Stosowanie leków wydzielających się w naczyniu poprawiło wyniki leczenia - zapobiega nawrotom zwężenia w miejscu poddanym leczeniu.

Warunkiem skuteczności leczenia jest przede wszystkim pełna współpraca pacjenta oraz lekarza, polegająca na stosowaniu się chorego do zaleceń lekarskich, zwłaszcza dotyczących stałego przyjmowania leków o działaniu hamującym czynność płytek krwi przez kilka lub kilkanaście miesięcy po zabiegu (pacjent musi mieć świadomość konieczności stałego przyjmowania leków po zabiegu).
Zabiegi przezskórnej angioplastyki wieńcowej wykonuje się u chorych z objawową przewlekłą chorobą wieńcową (po odpowiedniej kwalifikacji lekarza prowadzącego - najczęściej na podstawie wykonanej nieinwazyjnej diagnostyki kardiologicznej - EKG spoczynkowe i wysiłkowe, ECHO serca, SPECT) oraz celem ratowania życia u chorych z zawałem serca. Celem leczenia jest poprawa ukrwienia serca i w efekcie tego uzyskane: wydłużenie życia, ustąpienie dolegliwości i poprawa jakości życia, poprawa zdolności do wykonywania wysiłków fizycznych oraz zmniejszenie częstości ponownych incydentów wieńcowych.