TELEFONY ZAWAŁOWE 24H
DLA SŁUŻB MEDYCZNYCH

SIERADZ
667-843-226

ŁĘCZYCA
721-943-484

Badania echokardiograficzne

Echokardiografia to ultrasonograficzne badanie serca dostarczające wszechstronnych informacji wykorzystywanych w diagnostyce kardiologicznej. Metoda pozwala ocenić morfologię i czynność struktur serca, pozwala również ocenić przepływ krwi oraz jego zaburzenia w układzie sercowo - naczyniowym.
Utradźwięki to niesłyszalne fale akustyczne o wysokiej częstotliwości. Fale ultradźwiękowe trojako oddziałują z tkankami organizmu - mogą zostać pochłonięte, odbite albo rozproszone, co stanowi podstawę do uzyskiwania obrazów. Echokardiografia (jak cała diagnostyka ultradźwiękowa) jest bardzo bezpieczna i nie są znane żadne działania niepożądane, jeśli podczas badania nie wykonuje się dodatkowych procedur (np. związanych z stosowanie kontrastu).

Klasyczne echokardiografy pozwalają na podłączenie kliku głowic do badania pacjenta:

  • standardowej kardiologicznej do badania przez ścianę klatki piersiowej;
  • przezprzełykowej;
  • matrycowej z opcja trójwymiarową.

Uzyskiwanie obrazów o wysokiej jakości poprzez eliminacje rozmaitych zakłóceń, zależy od wielu czynników, m.in. budowy pacjenta, położenia serca, odpowiedniego ustawienia parametrów. Podstawowe badanie to echoardiografia przezklatkowa - badanie rozpoczyna się od ułożenia pacjenta na lewym boku z lewą ręka ułożoną pod głową, prawa wzdłuż ciała. Elementami wytwarzającymi i zbierającymi falę ultradżwiękową są specjalne kryształy piezoelektryczne – są one umieszczone w tzw. głowicy. Głowicę ultradźwiękową pokrywa się żelem, przewodzącym ultradźwięki do ciała pacjenta. Każde badanie obejmuje kilka położeń głowicy celem uzyskania tzw. projekcji, pozwalających w sposób kompletny (przestrzenny) zobrazować wszystkie struktury serca. Inne rzadziej stosowane badania to echokardiografia przezprzełykowa, wewnątrzsercowa lub obciążeniowa.
Badanie echokardiograficzne jest w obecnej dobie podstawową metodą oceny pacjenta, dlatego jest wykorzystywane w diagnostyce wszystkich schorzeń, którymi zajmuje się kardiologia. Najważniejszymi wskazaniami w ośrodkach kardiologii inwazyjnej są :

  • W stabilnej chorobie wieńcowej: ocena przebytego zawału serca, podejrzenie niewydolności serca, szmery sugerujące obecność zastawkowej wady serca lub kardiomiopatii przerostowej; nieprawidłowe zapisy EKG, podejrzenie pozasercowej przyczyny bólu w klatce piersiowej, kontrola struktur serca po zabiegach inwazyjnych, ocena czynności serca u chorych leczonych zachowawczo.
  • W ostrych zespołach wieńcowych: ustalenie rozpoznania zawału serca, różnicowanie innych przyczyn bólu w klatce piersiowej (tętniak aorty, kardiomiopatia, zatorowość płucna), każdy przypadek ciężkiego stanu chorego (wstrząs), wypracowanie decyzji o skierowaniu do pierwotnej angioplastyki wieńcowej, podejrzenie powikłań zawału serca.