TELEFONY ZAWAŁOWE 24H
DLA SŁUŻB MEDYCZNYCH

SIERADZ
667-843-226

ŁĘCZYCA
721-943-484

Badania elektrokardiograficzne

Elektrokardiogram jest graficzną prezentacją aktywności elektrycznej serca, rejestrowanej z powierzchni ciała za pomocą elektrokardiografu. Rejestrator, kable elektryczne oraz elektrody ustawione w odpowiednich punktach ciała tworzą tzw. odprowadzenia elektryczne, których zapis otrzymujemy na papierze drukowanym z elektrokardiografu. Standardowe badanie EKG obejmuje zapis potencjałów z 12 odprowadzeń, w tym 6 odprowadzeń kończynowych i 6 z powierzchni klatki piersiowej.
Kiedy wykonujemy badanie EKG?

  1. U osób z rozpoznaną chorobą serca i naczyń celem oceny stopnia zaawansowania choroby, skuteczności zastosowanego leczenia, objawów ubocznego działania leków, ryzyka leczenia chirurgicznego.
  2. U osób z podejrzeniem lub wysokim ryzykiem wystąpienia choroby układu sercowo - naczyniowego.
  3. U osób bez objawów i wysokiego ryzyka chorób układu sercowo – naczyniowego, u osób powyżej 40 roku życia w ramach badań profilaktycznych, u chorych zakwalifikowanych do leczenia lekami, których działania uboczne mogą mieć niekorzystny wpływ na układ krążenia, zakwalifikowanych do wykonania prób wysiłkowych oraz wykonujących zawód, w przypadku którego wystąpienie objawów chorobowych stwarza zagrożenie publiczne.

Odmianą badania EKG jest elektrokardiogram wykonywany metodą Holtera czyli długotrwała – typowo 24 godzinna rejestracja czynności elektrycznej serca.
Podczas wizyty u kardiologa na klatce piersiowej pacjenta przyklejone zostają specjalne jednorazowe elektrody. Zapis EKG w sposób ciągły rejestrowany jest na nośniku danych. Urządzenie to zamocowane jest w specjalnej „kaburze”, z którą pacjent nie rozstaje się przez cały czas badania, zachowując przy tym swoją „codzienną” aktywność. Po upływie 24 godzin aparat jest zdejmowany, a uzyskane wyniki analizowane przez specjalistę.

Wskazania do badania:

  • ocena objawów , które mogą być skutkiem zaburzeń rytmu: omdlenia, stany przedomdleniowe, kołatanie serca oraz zawroty głowy o nieustalonej przyczynie;
  • ocena skuteczności leczenia antyarytmicznego;
  • ocena sprawności wszczepionego stymulatora serca lub kardiowertera - defibrylatora;