TELEFONY ZAWAŁOWE 24H
DLA SŁUŻB MEDYCZNYCH

SIERADZ
667-843-226

ŁĘCZYCA
721-943-484

Drawsko Pomorskie

Kierownik i Ordynator:
Pielęgniarka Oddziałowa:
Specjalista ds. Administracji:
dr n. med. Wojciech Biegalski  
Ewa Wilk
Agnieszka Lisowska

 

Centrum Sercowo - Naczyniowe przyjęło pierwszego pacjenta z rozpoznaniem ostrego zawału serca w dniu 12.12.2013r. Ośrodek pełni 24 - godzinny dyżur hemodynamiczny.
Od 01.04.2014r., w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, Centrum realizuje świadczenia w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie kardiologii.
W strukturze Centrum Sercowo – Naczyniowego znajdują się m.in.:

 • 13– łóżkowy Oddział Kardiologiczny,
 • 4 – łóżkowy Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego,
 • 10 – łóżkowy Oddział Chirurgii Naczyniowej,
 • 6 – łóżkowy Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
 • Poradnia kardiologiczna,
 • Sala reanimacyjna,
 • Blok operacyjny,
 • Pracownia hemodynamiki,
 • Pracownia tomografii komputerowej.

Świadczenia dostępne w Ośrodku obejmują m. in.:

 • Leczenie ostrych zespołów wieńcowych (zawał serca, niestabilna choroba wieńcowa),
 • Usługi diagnostyczne nieinwazyjne (echokardiografia, EKG, test wysiłkowy, HOLTER),
 • Diagnostykę i terapię z zakresu kardiologii inwazyjnej (koronarografia i angiografia tętnic obwodowych: szyjnych, nerkowych, biodrowych, udowych).

Wyżej wymienione świadczenia mają wpływ na ocenę stopnia zaawansowania schorzenia.

Zabiegi wykonywane w Ośrodku nie wymagają długich hospitalizacji (1-2 dniowy pobyt) oraz umożliwiają szybką rehabilitację i powrót do aktywności życiowej.

 

 

Drawsko Pomorskie