TELEFONY ZAWAŁOWE 24H
DLA SŁUŻB MEDYCZNYCH

SIERADZ
667-843-226

ŁĘCZYCA
721-943-484

Drawsko Pomorskie

Kierownik i Ordynator:
Kierownik Administracji:

 
dr Mariusz Truszczyński 
Jakub Gąsiorowski


Od 1 kwietnia 2014 r. w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, Centrum realizuje świadczenia w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie kardiologii.

Świadczenie dostępne w Poradni obejmują m.in.:

  • echokardiografię,
  • EKG,
  • testy wysiłkowe,
  • holtery EKG oraz RR.

Drawsko Pomorskie