TELEFONY ZAWAŁOWE 24H
DLA SŁUŻB MEDYCZNYCH

SIERADZ
667-843-226

ŁĘCZYCA
721-943-484

ABMP - Holter RR

ABPM czyli automatyczne monitorowanie ciśnienia tętniczego, zwane także Holterem ciśnieniowym, polega na rejestracji wartości ciśnienia tętniczego wielokrotnie w ciągu doby przez aparat noszony przez pacjenta, składający się z mankietu (zakładanego na ramię) oraz sprzężonego z nim rejestratora. Pacjent zapisuje w dzienniczku objawy, zdarzenia i czynności wykonywane podczas badania oraz godziny rozpoczęcia i zakończenia spoczynku nocnego. Najczęściej wykonuje się pomiary co 15 minut w ciągu dnia oraz co 30 minut w ciągu nocy. Podczas rejestracji pacjent wykonuje normalne codzienne czynności, unikając jednak większej aktywności fizycznej. Mankiet powinien być odpowiednio dobrany do obwodu ramienia, należy zalecić pacjentowi, by podczas każdego pomiaru wyprostował kończynę górną w stawie łokciowym i trzymał ją nieruchomo. Sygnał z czujnika i mankietu zapisywany jest w formie elektronicznej w rejestratorze.

Badanie ciśnienia tętniczego krwi umożliwia rozpoznanie nadciśnienia tętniczego krwi oraz kontrolę jego leczenia. Jest pomocne również w diagnozowaniu innych dolegliwości, których przyczyną mogą być np. spadki lub wahania ciśnienia tętniczego. Z uwagi na to, że wiele czynników może wpływać na aktualny pomiar ciśnienia tętniczego (np. emocje, które towarzyszą wizycie lekarskiej), pojedynczy wynik pomiaru może nie przesądzać o rozpoznaniu braku lub istnienia zaburzeń ciśnienia tętniczego krwi

Wskazania do badania:

  • znaczna zmienność badania pomiędzy wizytami u lekarza;
  • rozbieżność wyników pomiędzy wynikami pomiarów ciśnienia wykonywanych w domu i oznaczonych w gabinecie lekarskim;
  • podejrzenie nieskuteczności i oporności na stosowane leczenie hipotensyjne;
  • podejrzenie epizodów hipotensji ( niskich wartości RR ) szczególnie u chorych w starszym wieku i chorych na cukrzycę;
  • podwyższone wartości ciśnienia tętniczego u kobiet w ciąży stwierdzanymi podczas wizyt
  • lekarskich