TELEFONY ZAWAŁOWE 24H
DLA SŁUŻB MEDYCZNYCH

SIERADZ
667-843-226

ŁĘCZYCA
721-943-484

Warsztaty NZOZ OKI w Lesznie

Spotkanie uroczyście otworzyli Pani Anna Szczerbak - Prezes Zarządu NAFIS S.A. oraz Pan lek. Mariusz Truszczyński - Ordynator Ośrodka Kardiologii Inwazyjnej w Lesznie.

W czasie konferencji  Pani dr n. med. Ewa Bartela omówiła zagadnienia dotyczące elektroterapii w regionie leszczyńskim: statystyki dotyczące implantacji stymulatorów, ICD oraz CRT-D w Ośrodku Kardiologii Inwazyjnej w Lesznie oraz przedstawiła kilka przypadków klinicznych. Część warsztatową dotyczącą kwalifikacji pacjentów do implantacji stymulatorów i ICD w oparciu o wytyczne ESC oraz problemów klinicznych w tej grupie chorych poprowadził Pan dr n. med. Stefan Karczmarewicz.

Przedstawiana tematyka zainteresowała uczestników, a spotkanie było okazją do wzajemnej wymiany doświadczeń.

Organizatorami spotkania byli lekarze NZOZ Ośrodka Kardiologii Inwazyjnej w Lesznie.