TELEFONY ZAWAŁOWE 24H
DLA SŁUŻB MEDYCZNYCH

SIERADZ
667-843-226

ŁĘCZYCA
721-943-484

Łęczyca

NZOZ Łęczyckie Centrum Kardiologii Inwazyjnej i Angiologii otrzymało certyfikat Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia

Kierownik i Ordynator:
Pielęgniarka Oddziałowa:
Kierownik Administracji: 
dr Dorota Kołodziejska
Zdzisława Tomczak
Marta Sobczyńska

 

NZOZ Łęczyckie Centrum Kardiologii Inwazyjnej i Angiologii rozpoczęło działalność 1 marca 2010 r. i od tego czasu pełni 24 - godzinny dyżur hemodynamiczny. Usługi medyczne świadczone są w ramach kontraktu z NFZ.
W strukturze Centrum znajdują się m.in. :

 • 12 – łóżkowy Oddział Kardiologiczny,
 • 6 – łóżkowy Pododdział Intensywnej Opieki Kardiologicznej,
 • 1 – łóżkowy Pododdział Niewydolności Krążeniowej,
 • 2 – łóżkowy Oddział Chirurgii Naczyniowej,
 • Pracownia hemodynamiki,
 • Poradnia kardiologiczna.

Świadczenia dostępne w Centrum obejmują m. in.:

 • Leczenie ostrych zespołów wieńcowych (zawał serca, niestabilna choroba wieńcowa),
 • Usługi diagnostyczne nieinwazyjne (echokardiografia, EKG, test wysiłkowy, HOLTER),
 • Implantację oraz wymianę kardiostymulatorów, w tym resynchronizujących,
 • Implantację oraz wymianę automatycznych kardiowerterów-defibrylatorów,
 • Diagnostykę i terapię z zakresu kardiologii inwazyjnej (koronarografia i angiografia tętnic obwodowych: szyjnych, nerkowych, biodrowych, udowych).

Wyżej wymienione świadczenia mają wpływ na ocenę stopnia zaawansowania schorzenia.

Zabiegi wykonywane w Ośrodku nie wymagają długich hospitalizacji (1-2 dniowy pobyt) oraz umożliwiają szybką rehabilitację i powrót do aktywności życiowej.

 

 

Łęczyca