TELEFONY ZAWAŁOWE 24H
DLA SŁUŻB MEDYCZNYCH

SIERADZ
667-843-226

ŁĘCZYCA
721-943-484

Leszno

Kierownik i Ordynator:
Pielęgniarka Oddziałowa:
Kierownik Administracji: 
lek. med. Mariusz Truszczyński
Anna Wojtecka
Monika Kociucka

 

NZOZ Ośrodek Kardiologii Inwazyjnej rozpoczął działalność 17 maja 2007 r. i od tego czasu pełni 24 - godzinny dyżur hemodynamiczny. Usługi medyczne świadczone są w ramach kontraktu z NFZ.
W strukturze Ośrodka znajdują się m.in.:

  • 8 – łóżkowy Oddział Kardiologiczny,
  • 4 – łóżkowy Pododdział Intensywnej Opieki
  • Pracownia hemodynamiki.

Świadczenia dostępne w Ośrodku obejmują m. in.:

  • Leczenie ostrych zespołów wieńcowych (zawał serca, niestabilna choroba wieńcowa),
  • Usługi diagnostyczne nieinwazyjne (echokardiografia, EKG, test wysiłkowy, HOLTER),
  • Implantację oraz wymianę kardiostymulatorów, w tym resynchronizuących,
  • Implantację oraz wymianę automatycznych kardiowerterów-defibrylatorów,
  • Diagnostykę i terapię z zakresu kardiologii inwazyjnej (koronarografia i angiografia tętnic obwodowych: szyjnych, nerkowych, biodrowych, udowych).

Wyżej wymienione świadczenia mają wpływ na ocenę stopnia zaawansowania schorzenia.                      

Zabiegi wykonywane w Ośrodku nie wymagają długich hospitalizacji (1-2 dniowy pobyt) oraz umożliwiają szybką rehabilitację i powrót do aktywności życiowej.