TELEFONY ZAWAŁOWE 24H
DLA SŁUŻB MEDYCZNYCH

SIERADZ
667-843-226

ŁĘCZYCA
721-943-484

MISJA NAFIS S.A.

Kompleksowość opieki medycznej oraz zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego naszych pacjentów.

Naszą misję realizujemy poprzez:

  1. Doskonalenie i przestrzeganie najlepszych praktyk i standardów postępowania w celu zagwarantowania najwyższego poziomu bezpieczeństwa pacjentów i efektów klinicznych leczenia.
  2. Pełnienie, w ramach współpracy regionalnej oraz sieci szpitali ratujących życie, roli szpitala z wyboru pacjentów kardiologicznych.
  3. Stosowanie opartych o fakty sprawdzonych metod leczenia, najwyższej jakości środków medycznych oraz monitorowanie i wdrażanie innowacji w celu udzielenia optymalnej pomocy wszystkim potrzebującym.
  4. Zindywidualizowane podejście do problemów chorych, będące wyrazem holistycznej troski o zdrowie i samopoczucie pacjenta, tworzące warunki do kompetentnej opieki medycznej i zaufanej relacji.