TELEFONY ZAWAŁOWE 24H
DLA SŁUŻB MEDYCZNYCH

SIERADZ
667-843-226

ŁĘCZYCA
721-943-484

Współpraca z Narodowym Funduszem Zdrowia

Współpracujemy z Narodowym Funduszem Zdrowia w ramach kontraktów w rodzaju:

  • leczenie szpitalne (kardiologia – hospitalizacja, kardiologia – hospitalizacja E10, E11, E12, E13, E14),
  • Ambulatoryjna opieka specjalistyczna (kardiologia), co umożliwia naszym Pacjentom korzystanie z bezpłatnych świadczeń medycznych w ww. zakresie.

 

 

Przydatne linki:

 

Zintegrowany Informator Pacjenta, www.zip.nfz.gov.pl

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta, www.bpp.gov.pl

NFZ, „ABC Pacjenta”,http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=11

WOW NFZ, www.nfz-poznan.pl

ŁOW NFZ, www.nfz-lodz.pl

ZOW NFZ, www.nfz-szczecin.pl