TELEFONY ZAWAŁOWE 24H
DLA SŁUŻB MEDYCZNYCH

SIERADZ
667-843-226

ŁĘCZYCA
721-943-484

Sieradz

NZOZ Centrum Kardiologii Inwazyjnej i Angiologii otrzymało certyfikat Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia

Kierownik i Ordynator:
Pielęgniarka Oddziałowa:
Kierownik Administracji: 
dr n. med. Andrzej Wnęk
Monika Kałuziak
Agnieszka Tomczyk

 

NZOZ Centrum Kardiologii Inwazyjnej i Angiologii rozpoczęło działalność 17 grudnia 2008 r. i od tego czasu pełni 24-godzinny dyżur hemodynamiczny. Usługi medyczne świadczone są w ramach kontraktu z NFZ.
W strukturze Centrum znajdują się m.in.:

 

  • 6-łóżkowy Oddział Kardiologiczny
  • 5-łóżkowy Pododdział Intensywnej Opieki Kardiologicznej,
  • Pracownia hemodynamiki,
  • Poradnia kardiologiczna.

Świadczenia dostępne w Centrum obejmują m. in.:

  • Leczenie ostrych zespołów wieńcowych (zawał serca, niestabilna choroba wieńcowa),
  • Usługi diagnostyczne nieinwazyjne (echokardiografia, EKG, test wysiłkowy, HOLTER),
  • Implantację oraz wymianę kardiostymulatorów, w tym resynchronizuących,
  • Implantację oraz wymianę automatycznych kardiowerterów-defibrylatorów,
  • Diagnostykę i terapię z zakresu kardiologii inwazyjnej (koronarografia i angiografia tętnic obwodowych: szyjnych, nerkowych, biodrowych, udowych).

Wyżej wymienione świadczenia mają wpływ na ocenę stopnia zaawansowania schorzenia.

Zabiegi wykonywane w Ośrodku nie wymagają długich hospitalizacji (1-2 dniowy pobyt) oraz umożliwiają szybką rehabilitację i powrót do aktywności życiowej.