TELEFONY ZAWAŁOWE 24H
DLA SŁUŻB MEDYCZNYCH

SIERADZ
667-843-226

ŁĘCZYCA
721-943-484

Test wysiłkowy

Badanie służy do oceny wydolności fizycznej organizmu zmuszając organizm do zwiększonej pracy, przy jednoczesnym monitorowaniu zapisu EKG i kontroli ciśnienia tętniczego krwi, pozwala ocenić wydolność układu krążenia. Jest pomocne w rozpoznawaniu i ocenie skuteczności leczenia choroby wieńcowej. Badanie jest również wykorzystywane do rehabilitacji chorych.
Wysiłek fizyczny zwiększa zapotrzebowanie mięśnia sercowego na tlen, co prowadzi do przyspieszenia rytmu serca oraz wzrostu objętości minutowej serca - powoduje jednocześnie pojawienie się objawów niedokrwienia mięśnia sercowego przed osiągnięciem maksymalnej czynności serca. Badanie jest wykonywane na zlecenie lekarza. Trwa od kilku do kilkunastu minut .

Obciążenie wysiłkiem polega na chodzeniu po bieżni ruchomej lub wykonywaniu wysiłku na ergometrze rowerowym. Próba wysiłkowa na ergometrze rowerowym polega na stopniowym zwiększaniu obciążenia przy utrzymaniu stałej prędkości pedałowania (jak przy jeździe ze stałą prędkością pod coraz większą górkę). Próba wysiłkowa na bieżni ruchomej polega na stopniowym zwiększaniu szybkości przesuwu taśmy i wzrostu kąta jej nachylenia (jak przy coraz szybszym marszu pod coraz większą górkę). Podczas wysiłku fizycznego prowadzi się stałą obserwację stanu pacjenta oraz stałe monitorowanie EKG i okresową rejestrację EKG w odstępach 1 - 3 minutowych kontrolę wartości ciśnienia tętniczego co 3 minuty. Po zakończeniu wysiłku kontroluje się zapis przez kolejne 3 - 6 minut. Wysiłek na bieżni może być wykonywany wg różnych protokołów obciążenia, które różnią się szybkością przesuwu i kątem pochylenia bieżni. Próbę wysiłkową przerywa się po osiągnięciu przewidywanej dla wieku częstości akcji serca, wystąpieniu dolegliwości lub pojawieniu się zmian w zapisie EKG, będących wskazaniem do przerwania badania. Wynik badania przekazywany jest w formie opisu, niekiedy z dołączonymi wykresami (zapisem czynności elektrycznej serca w wybranym czasie).

Wskazania do wykonania badania:

  • Diagnostyka bólów w klatce piersiowej,
  • Diagnostyka zmian w elektrokardiogramie - ocenianych jako niespecyficzne,
  • Ocena zaawansowania choroby niedokrwiennej serca,
  • Kwalifikacja chorych do badań inwazyjnych (np. angiokardiografii),
  • Kwalifikacja chorych do poszczególnych etapów rehabilitacji (np. po zawale serca) i ocena jej wyników,
  • Diagnostyka zaburzeń rytmu serca,
  • Ocena skuteczności leczenia chorób serca,
  • Ocena wydolności fizycznej i czynności układu krążenia.