TELEFONY ZAWAŁOWE 24H
DLA SŁUŻB MEDYCZNYCH

SIERADZ
667-843-226

ŁĘCZYCA
721-943-484

Koronarografia

Koronarografia, czyli angiografia wieńcowa polega na obrazowaniu tętnic wieńcowych lub wszczepionych w trakcie operacji kardiochirurgicznej pomostów aortalno – wieńcowych za pomocą promieniowania rentgenowskiego, po wybiórczym podaniu do nich środka cieniującego, podanego za pomocą wprowadzonych do aorty cewników o średnicy 5-6 F (1F=0,33 mm).

Cewniki diagnostyczne wprowadza się do aorty przez tętnicę obwodową, najczęściej tętnicę udową (okolica prawej ,rzadziej lewej pachwiny) lub tętnicę promieniową (okolica prawego, rzadziej lewego nadgarstka), poprzez jej nakłucie na pomocą igły i wprowadzeniu na czas badania specjalnej koszulki naczyniowej. Zabieg standardowo wykonuje się w miejscowym znieczuleniu okolicy nakłuwanego naczynia (nie ma zwykle potrzeby podawania środków znieczulających ogólnie, chyba że wymaga tego ciężki stan chorego), tak więc poddany badaniu pacjent jest przytomny, w pełnym kontakcie z operatorem wykonującym zabieg.

W wyniku zabiegu otrzymuje się dynamiczny obraz tętnic serca rejestrowany w kilku pozycjach uzyskiwanych poprzez zmianę położenia ruchomej lamy rentgenowskiej, archiwizowany w postaci cyfrowej na dysku twardym komputera lub przenośnych nośnikach CD. Wykonuje się zwykle 3 - 5 projekcji dla lewej tętnicy wieńcowej i 2-3 projekcje dla prawej tętnicy wieńcowej, co pozwala uwidocznić przebieg wszystkich naczyń. Badanie wykonuje się w Pracowni Hemodynamicznej – podczas zabiegu monitorowane są EKG, ciśnienie tętnicze oraz wysycenie hemoglobiny tlenem za pomocą pulsoksymetru. Badanie przeprowadza lekarz - operator, któremu asystują pielęgniarka oraz technik RTG.
Badanie wykonuje się celem rozpoznania lub wykluczenia choroby wieńcowej lub oceny lokalizacji i zaawansowania zmian miażdżycowych w tętnicach serca celem wybrania metody dalszego leczenia.

Wskazania do zabiegu:

  • podejrzenie istotnych zwężeń w tętnicach u chorych z stabilną dławicą piersiową;
  • świeży zawał serca;
  • nawrót objawów niedokrwienia serca u chorych po operacji CABG („by-pass”);
  • niewydolność serca o nieznanej przyczynie;
  • wady zastawkowe serca przed podjęciem decyzji o dalszym leczeniu;
  • przebyte nagłe zatrzymanie krążenia o nieznanej przyczynie.