TELEFONY ZAWAŁOWE 24H
DLA SŁUŻB MEDYCZNYCH

SIERADZ
667-843-226

ŁĘCZYCA
721-943-484

Wręczenie certyfikatów Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia

W dniu 16 września 2019 r. Łęczyckie Centrum Kardiologii Inwazyjnej i Angiologii w Łęczycy uczciło jubileusz dziesięciolecia swojej działalności.
Uroczystość stanowiła okazję do podsumowania dotychczasowej pracy Centrum, omówienia podjętych inwestycji oraz przedstawienia planów dalszego rozwoju placówki.
W trakcie uroczystości o. Leszek Robert Walkiewicz - Gwardian i Proboszcz parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Łęczycy dokonał uroczystego poświęcenia Oddziału.