TELEFONY ZAWAŁOWE 24H
DLA SŁUŻB MEDYCZNYCH

SIERADZ
667-843-226

ŁĘCZYCA
721-943-484

Wręczenie certyfikatów Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia

W dniu 17 marca 2015r. w Łodzi odbyła się uroczystość wręczenia certyfikatów Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia dla dwóch z naszych szpitali: w Łęczycy i Sieradzu. Certyfikaty wręczył osobiście Pan Jerzy Hennig, Dyrektor Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie. Licznie przybyli goście składali wyrazy uznania i gratulacje dla całego zespołu NAFIS na ręce przedstawicieli Zarządu Spółki.

Prowadzone przez NAFIS szpitale - NZOZ Centrum Kardiologii Inwazyjnej i Angiologii w Sieradzu oraz NZOZ Łęczyckie Centrum Kardiologii Inwazyjnej i Angiologii w Łęczycy uzyskały certyfikat akredytacyjny Ministra Zdrowia, dołączając w ten sposób do elitarnej grupy szpitali, które spełniają potwierdzone przez niezależnych ekspertów wysokie standardy jakości opieki zdrowotnej i bezpieczeństwa pacjentów.                                                                

Szpitale NAFIS uzyskały bardzo wysoką liczbę punktów – ten w Sieradzu -  89 proc. możliwej do uzyskania liczby punktów w zakresie standardów akredytacyjnych, ten w Łęczycy – 86 proc.  Jak podaje Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ), średni poziom spełniania standardów w akredytowanych szpitalach w Polsce to 83.3 proc. Minimalny poziom punktów uprawniający do uzyskania certyfikatu to 75 proc. możliwych do uzyskania punktów.

Certyfikat wydaje Minister Zdrowia na podstawie rekomendacji Rady Akredytacyjnej. Ta wydaje rekomendację po zapoznaniu się z dokumentacją przedstawioną przez ekspertów Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, którzy odwiedzają placówkę i sprawdzają dogłębnie każdy obszar poddany ocenie. Wizyty akredytacyjne trwały dwa dni w każdym ośrodku. Ocenie podlegały: ciągłość opieki, prawa pacjenta, ocena stanu pacjenta, opieka nad pacjentem, kontrola zakażeń, zabiegi i znieczulenia, farmakoterapia, laboratorium, odżywianie, diagnostyka obrazowa, poprawa jakości i bezpieczeństwo pacjenta, zarządzanie ogólne, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie informacją, zarządzanie środowiskiem opieki.

Decyzja o złożeniu wniosku o akredytację zapadła na początku 2013 roku. W marcu 2013 roku temat został podjęty do realizacji przez koordynatora ds. projektów medycznych, a w maju odbyło się pierwsze spotkanie szkoleniowe z pielęgniarkami oddziałowymi i kierownikami administracyjnymi.

 Po około półtora roku placówki NAFIS były gotowe na przyjęcie wizytatorów z CMJ.