TELEFONY ZAWAŁOWE 24H
DLA SŁUŻB MEDYCZNYCH

SIERADZ
667-843-226

ŁĘCZYCA
721-943-484

Wszczepianie kardiowerterów - defibrylatorów oraz stymulatorów serca

Wszczepianie kardiowerterów - defibrylatorów oraz stymulatorów serca należy do działu zwanego kardiologii zwanego elektroterapią. Jest to ostatnio najbardziej dynamicznie rozwijający się obszar medycyny – stosowane tu technologie należą do najbardziej skomplikowanych zaawansowanych technologicznie w medycynie .

Elektrostymulacja polega na inicjowaniu czynności elektrycznej serca za pomocą prądu elektrycznego wytwarzanego przez generator rytmu (stymulator serca) i dostarczanego do tkanki serca za pomocą elektrod prowadzących prąd z generatora do mięśnia sercowego (muszą zostać umieszone w sercu). Stosuje się ją w przypadku, gdy naturalny układ elektryczny serca przestaje funkcjonować w sposób prawidłowy – pojawiają się zaburzenia rytmu i przewodnictwa.

Kardiowerter defibrylator (skrót ICD) jest urządzeniem bardziej skomplikowanym - jego podstawowym działaniem jest wykrywanie groźnych dla życia arytmii i ich przerwaniu za pomocą podanej w odpowiedni sposób dawki energii. Posiada on również wszystkie funkcje zwykłego stymulatora serca. Wymaga także zastosowanie generatora i rejestratora umieszczonych w specjalnym urządzeniu wszczepianym w ciało chorego oraz elektrod łączących urządzenie z tkanką serca. Stosuje się najczęściej po zawale mięśnia sercowego w przypadku poważnej pozawałowej niewydolności serca, a także u chorych z groźnymi zaburzeniami rytmu serca, wrodzonymi i nabytymi chorobami mięśnia serca (np. chorobami kanałów jonowych).

Zabiegi wszczepienia obu urządzeń przeprowadza się w znieczuleniu miejscowym i krótkotrwałym uśpieniu pacjenta (bez znieczulenia ogólnego). Urządzenie: stymulator lub ICD wszczepia się podskórnie najczęściej poniżej obojczyka – rozpoczyna się przecięciem skóry klatki piersiowej (najczęściej po stronie lewej). Następnie wytwarza się pod skórą “kieszonkę”, w której znajdzie się urządzenie. Stymulator jest zminiaturyzowany – waży średnio 18-28 g a żywotność baterii wynosi ok. 6 - 8 lat. ICD jest większy - waży około 75g, żywotność baterii to ok. 5 lat. Kolejnym krokiem jest umocowanie elektrody w sercu, którą następnie łączy się z urządzeniem (elektrodę wprowadza się przez żyłę podobojczykową). Po właściwym zaprogramowaniu i sprawdzeniu układu zaszywa się go pod skórą. Zabieg trwa od 30 minut do kilku godzin.
W trakcie zabiegu stosuje się profilaktyczną antybiotykoterapię, ważnym elementem jest właściwe przygotowanie pacjenta - należy możliwie ( w zależności od stanu pacjenta) odstawić wszystkie leki o działaniu p-płytkowym i p-krzepliwym podobnie jak w przypadku zabiegów operacyjnych (kwestia leków wymaga przedyskutowania z lekarzem prowadzącym lub kardiologiem).