TELEFONY ZAWAŁOWE 24H
DLA SŁUŻB MEDYCZNYCH

SIERADZ
667-843-226

ŁĘCZYCA
721-943-484

Zarząd i kadra zarządzająca

 

ZARZĄD

 


Adam Szlachta 

Prezes Zarządu

 

 


dr n. med. Paweł Kaźmierczak

Wiceprezes Zarządu

 

 


KADRA ZARZĄDZAJĄCA

 

Dr n. med. Andrzej Wnęk

Ordynator i Kierownik NZOZ Centrum Kardiologii Inwazyjnej i Angiologii w Sieradzu

Kardiolog. Absolwent Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, wydział lekarski.
Doktor nauk medycznych (temat pracy: „Ocena skuteczności zabiegu przezskórnej śródnaczyniowej koronaroplastyki, wykonywanej u chorych w ostrej fazie zawału mięśnia sercowego po nieskutecznym leczeniu trombolitycznym”). Obecnie w trakcie studiów MBA dla Kadry Medycznej w Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie.


 

Lek. med. Dorota Kołodziejska
Ordynator i Kierownik NZOZ Łęczyckiego Centrum Kardiologii Inwazyjnej i Angiologii w Łęczycy

Kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych.Absolwent Akademii Medycznej w Łodzi.
Od marca 2010 roku Ordynator NZOZ Łęczyckiego Centrum Kardiologii Inwazyjnej i Angiologii. Wcześniej z-ca Ordynatora Oddziału Wewnętrznego Szpitala w Łęczycy.
Wysoką wydajność pracy zespołu uzyskała troską o wykształcenie się pozytywnych relacji między pracownikami.