TELEFONY ZAWAŁOWE 24H
DLA SŁUŻB MEDYCZNYCH

SIERADZ
667-843-226

ŁĘCZYCA
721-943-484

Zasady przyjęcia i pobytu w szpitalu

Personel Szpitala dokłada starań, aby hospitalizacja przebiegała w warunkach bezpiecznych, sprzyjających powrotowi do zdrowia.

Przyjęcie do szpitala.

 • Jak się przygotować do szpitala.
  • W przypadku przyjęcia planowego: skierowanie od lekarza kierującego, dowód osobisty, wyniki wcześniejszych badań diagnostycznych (badania laboratoryjne, RTG, USG, badania konsultacyjne, itp.), karty informacyjne pobytów w szpitalach.
  • W przypadku przyjęcia nagłego, tj. w stanach bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia, dokument tożsamości należy dostarczyć w terminie do 7 dni od zakończenia udzielania świadczenia.
  • Pacjent przyjmowany do szpitala powinien posiadać przybory toaletowe, ręcznik, pidżamę i pantofle domowe, bieliznę osobistą, sztućce, talerz, kubek. Szpital zabezpiecza ww. rzeczy w przypadku, kiedy pacjent nie będzie ich posiadał.

Pobyt na oddziale szpitala.

 • Wyżywienie.
 1. Szpital zapewnia pacjentom wyżywienie, zgodnie z zaleceniami dietetycznymi lekarza prowadzącego.
 2. Korzystanie z własnych produktów żywnościowych wymaga skonsultowania z pielęgniarką dyżurną.

Do dyspozycji pacjentów na oddziale pozostaje wyposażenie ułatwiające korzystanie i przechowywanie własnego wyżywienia, tj.: lodówka, czajnik elektryczny, kuchenka mikrofalowa).

 • Odwiedziny.
 1. Szpital nie ogranicza odwiedzin pacjenta przez osoby bliskie, jednakże ze względu na zabiegowy charakter prowadzonej działalności prosimy o planowanie wizyt w godzinach od 12.00 do 19.00. Odwiedziny w innych godzinach są możliwe jedynie po uzgodnieniu z pielęgniarką dyżurną.
 2. W przypadku przebywania pacjenta na Oddziale Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego prosimy o przebywanie tylko jednej osoby przy pacjencie.
 3. Na ogólnych salach chorych wskazane jest przebywanie przy pacjencie nie więcej niż dwóch osób.
 4. Dzieci poniżej 12 roku życia mogą przebywać na oddziale wyłącznie pod opieką dorosłych.

W uzasadnionych przypadkach odwiedziny w szpitalu mogą zostać ograniczone lub zawieszone.

Osoby odwiedzające zobowiązane są do:

 • zachowania ciszy i spokoju w czasie pobytu w szpitalu,
 • zastosowania się do wskazówek i poleceń personelu szpitalnego,
 • poszanowania prywatności i mienia pacjentów,
 • poszanowania mienia szpitala.

Prosimy osoby odwiedzające o:

 • niedostarczanie chorym alkoholu, papierosów, środków odurzających,
 • niewprowadzanie zwierząt,
 • nierejestrowanie w jakikolwiek sposób (fotografowanie, nagrywanie) osób przebywających na oddziale.
 • Komunikacja, media.
 1. Telefony komórkowe. Pacjenci mogą korzystać z własnych telefonów komórkowych
 • na oddziale – bez ograniczeń,
 • na Oddziale Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego – ograniczenie rozmowy do przekazania niezbędnych informacji.
 1. Telefony stacjonarne. W szpitalu udostępniamy odrębny stacjonarny aparat telefoniczny dla pacjentów. W przypadku pacjentów unieruchomionych telefon bezprzewodowy zostanie przekazana przez personel do łóżka pacjenta.
 2. Internet. Szpitale wyposażone są w komputery z bezpłatnym dostępem do internetu, przeznaczone do korzystania przez pacjentów.
 3. Telewizja. Wszystkie sale chorych wyposażone są w telewizory (dostęp bezpłatny).
 • Potrzeby religijne.

Na prośbę pacjenta, personel szpitala umożliwia kontakt z osobą duchowną.

Wypis ze szpitala.

Wypisanie ze szpitala następuje

 • gdy stan zdrowia pacjenta nie wymaga dalszej hospitalizacji,
 • gdy pacjent w sposób rażący narusza regulamin szpitala,
 • na żądanie pacjenta.

W przypadku wypisu ze szpitala na żądanie pacjenta, lekarz wyjaśni mu zagrożenia związane z przerwaniem leczenia.